Title

Tissue Animals

Agency

DENTSU / Tokyo

Client

Oji Nepia Co.

Annual ID

140328D

Category

2014 Design: Broadcast and Moving Image / Craft Animation

2014 Awards

Total Points: 15

Silver
Points: 15

Credits

Creative Director

Kazuyoshi Ochi
Hitoshi Sato

Designer

Takanori Saito
Shizuka Masaki
Yuki Endo
Atsushi Horiuchi
Haruka Akatsuka
Kaoru Kikuiri

Illustrator

Sayaka Shiotani

Production Company

Robot Communications Inc. / Tokyo
ADBRAIN Inc. / TOKYO
Go-suns / Tokyo
Sui / Tokyo
P-CAMP Inc. / TOKYO
ONPa / TOKYO
catchball Inc. / TOKYO
blanc Inc. / TOKYO

Director

Fuyu Arai

Producer

Yasuhiro Kawasaki
Makoto Takasugi
Mitsuaki Kawashima
Hayato Murata

Agency Producer

Takuo Ozawa

Animator

Motoki Ohno

Creative Team

Takenori Higashimoto
Tomoya Yoshimura

Editor

Maho Inamoto

Music & Sound

Mitsuru Sameshima

Photographer

Chiyoe Sugita
Masahiro Shintani

Sound Designer

Yoshiaki Tokunaga
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us