Rank

Creative

Points

9

Angie Fang

15

10

Donghai Liu

15

11

James Qu

15

12

Jiayang Chen

15

13

Lu Zhao

15

14

Qianli Ma

15

15

Ryan Hu

15

16

Simon Lee

15

17

Yincheng Li

15

18

Bai Fengkun

12

19

XiongBo Deng

10

20

Aier Xu

4

22

Hao Dong

4

23

Hesky Lu

4

24

Ian Toombs

4

25

Josh King

4

28

Okan Usta

4

29

Vivian Young

4

31

3Water Li

2

32

Adams Fan

2

33

Alex Wang

2

34

Alfred Ou

2

35

Andrew Low

2

36

Aries Shen

2

37

Ben Guo

2

39

Cone Gong

2

40

Cs Chong

2

41

Dan Lin

2

42

Danny Low

2

43

Duo Tang

2

44

Elissa Azizi

2

45

Huang Ying

2

46

Jim Lin

2

47

Jing Liu

2

48

Jun Zhang

2

49

Kelvin Co

2

50

Kim Yu

2

Follow Us