Awards Rankings

Rank

Creative

Points

11

Shaonan Tong

17

13

Yu Deng

17

14

Angie Fang

15

15

Donghai Liu

15

16

Erica Yang

15

17

James Qu

15

18

Jiayang Chen

15

19

Lu Zhao

15

20

Qianli Ma

15

21

Ryan Hu

15

22

Simon Lee

15

23

Yincheng Li

15

24

Yuki Yao

15

25

Bai Fengkun

12

27

Jianyu Sun

10

28

XiongBo Deng

10

29

Aier Xu

4

34

Fish Ho

4

35

Hao Dong

4

36

Helen Yu

4

37

Hesky Lu

4

38

Ian Toombs

4

42

Josh King

4

46

Okan Usta

4

48

Vivian Young

4

Follow Us