Rank

Creative

Points

1

Doreen Wei

2

2

Jen-hung Liao

2

3

Lynn Lin

2

4

Mark Chang

2

5

Miro Yang

2

6

Rex Takeshi Chen

2

7

Ting An Ho

2

8

Vinci Chu

2

9

Wiyon Liu

2

10

Yi-Ling Chen

2

Follow Us