Rank

Creative

Points

1

Bas Korsten

81

2

Senthil Kumar

81

7

Gauri Burma

33

8

Jyoti Patil

33

9

Santosh Padhi

33

10

Vijay Manure

33

11

Nishith Sidana

19

12

Vijay Simha Vellanki

19

13

Aashna Gopalkrishnan

10

14

Dooj Ramchandani

10

15

Jana Colaco

10

16

Kapil Tammal

10

17

Nicole Ferraz

10

18

Rahul Mathew

10

19

Shagun Seda

10

20

Sharad Das Gupta

10

21

Yogesh Shirke

10

22

alberto rodriguez

6

23

Anupam Mishra

6

24

Dalip Singh

6

25

Josh Seokjin Shin

6

26

Kate Hyewon Oh

6

27

Manmeet Singh

6

28

Uk Jang

6

29

Sonal Dabral

4

30

Azazul Haque

2

31

Chintan Shah

2

32

Harsha Gharat

2

33

Harshad Rajadhyaksha

2

34

Kainaz Karmakar

2

35

Karan Shah

2

36

Mahesh Gharat

2

37

Piyush Pandey

2

38

Sakshi Choudhary

2

39

Sukesh Nayak

2

40

Sukumar Menon

2

41

Vibhor Tyagi

2

42

Vijay Sawant

2

Follow Us