Awards Rankings

Rank

Creative

Points

1

Bas Korsten

81

2

Senthil Kumar

81

13

Jimmy Nelson

59

14

Amol Jadhav

33

15

Gauri Burma

33

16

Jyoti Patil

33

17

Santosh Padhi

33

18

Vijay Manure

33

19

Nishith Sidana

19

20

Vijay Simha Vellanki

19

21

Vinod Sivan

19

22

Aashna Gopalkrishnan

10

23

Dooj Ramchandani

10

24

Jana Colaco

10

25

Kapil Tammal

10

26

Mayur Bet

10

27

Mohd Rizwan

10

28

Nicole Ferraz

10

29

Rahul Mathew

10

30

Shagun Seda

10

31

Sharad Das Gupta

10

32

Shimona Roy

10

33

Yogesh Shirke

10

34

alberto rodriguez

6

35

Anupam Mishra

6

36

Dalip Singh

6

37

Josh Seokjin Shin

6

38

Kate Hyewon Oh

6

39

Manmeet Singh

6

40

Uk Jang

6

41

Sonal Dabral

4

42

Ananya Khaitan

2

43

Azazul Haque

2

44

Chintan Shah

2

45

Harsha Gharat

2

46

Harshad Rajadhyaksha

2

47

Kainaz Karmakar

2

48

Karan Shah

2

49

Mahesh Gharat

2

50

Palani Mohan

2

Follow Us