Rank

Creative

Points

11

Kazushige Takebayashi

108

22

Toshiya Fukuda

29

25

Dai Goto

25

26

Ichiro Kinoshita

25

27

Junya Sato

25

28

Kashiwa Sato (SAMURAI INC.)

25

29

Kazunori Saito

25

30

Kohei Futakuchi

25

31

Koichi Yahata

25

32

Kota Tohata

25

33

Masafumi Moriwaki

25

34

Sojiro Kamatani (Qotorifilm inc.)

25

35

Yuki Hatanaka

25

36

Yusuke Imai

25

43

Akira Suzuki

15

44

Kaori Kato

15

45

Koichi Sugiyama

15

46

Koji Kitada

15

47

Satsuki Oosaku

15

48

Takahiro Ohnishi

15

49

Takuya Demura

15

Follow Us