Awards Rankings

Rank

Creative

Points

1

Kadir Nelson

138

2

Amy Sherald

45

3

Ben Johnston

45

4

Yuzhao Huang

45

5

Barış Sarhan

34

6

Benoit Berger

19

7

Aiste Stancikaite

16

8

Artist & Illustrator

16

9

Caleb Bennett

16

10

Ailun Jiang

15

11

Ania Catherine

15

12

Chen Zhang

15

13

Dejha Ti

15

14

Henri Prestes

15

15

Mah Ferraz

15

16

Peng Ren

15

17

Qiang Zhang

15

18

Qing Zhao

15

19

Tamaki Yoshida

15

20

Tao Zhu

15

22

Viktoriia Nastina

15

23

Wenjing Wei

15

24

Yatang Hsu

15

25

Yujie Luo

15

26

Ziqi Xing

15

27

Edward Kinsella

14

28

Andrew Myers

10

29

Bofeng Liao

10

30

Dominic Bodden

8

31

Alfred Yan

7

32

Ariane Spanier

7

33

Brian Schulz

7

34

Brian Stauffer

7

35

Brittany Avellar

7

36

Chloe Yee May

7

37

Chunle Chang

7

38

Daniel Hurlburt

7

39

Eunice Park

7

40

GAVa Studio / São Paulo

7

41

Haocheng Zhang

7

42

Howard Schatz

7

43

Ilanna Barkusky

7

44

Nina Jua Klein

7

45

Roslyn Yeager

7

46

Rus Khasanov

7

47

Sally Deng

7

48

Shaobin Lin

7

49

Susan J Chen

7

50

Tim O'Brien

7

Follow Us