Awards Rankings

Rank

Creative

Points

1

Reed Collins

41

2

John Koay

37

3

Lucy McNally

37

4

Matthew Nisbet

37

9

Chen Zhang

15

10

Jumping He

15

11

Peng Ren

15

12

Wenjing Wei

15

13

Yujie Luo

15

14

Ivan Au

13

17

Kevin Cheung

13

18

Lili Jiang

13

19

Paul Chan

13

20

Tatiana Le

13

21

Dong Xie

12

22

Ferreira Dan

11

23

Ieong Kun Lam

11

26

Ralph Gräf

11

28

Bofeng Liao

10

41

Ahjan Huang

8

45

Ivan Faerman

8

Follow Us