Global Rankings

Rank

Creative

Points

11

Ging-zim Lo

50

12

Alice Chou

48

13

Ryan Liao

48

14

Sean Hung

48

15

Sunny Chen

48

16

Vera Fang

48

17

Yuwen Hsu

21

18

Zhihong Wang

21

19

Alice Lin

12

20

Casper Ho

12

21

Cyan Weng

12

22

Dora Tsao

12

23

Dorthan Pan

12

24

Jeffrey Wu

12

25

RingeCH Chen

12

26

Shao Shao

12

27

Shaoan Wang

12

28

Fan-hao Tseng

9

29

Ji-cheng Luo

9

30

Kuo-ming Tsou

9

31

Pei-ken Tsao

9

32

Stanley Hung

9

33

Szu-yu Chen

9

34

Ting-wei Liao

9

35

Tzu-ning Hsu

9

36

Yi-tzu Chan

9

37

Yu-hsuan Chan

9

38

Yun-chiao Lin

9

39

Cheng li Yen

3

40

ken-tsai lee

3

41

Keng-Ming Liu

3

42

Po-En Wang

3

43

Apple Wang

2

44

Barney Lin

2

45

Boggy Chan

2

46

Carel Chen

2

47

Chun-wei Ho

2

48

Chun-wei Hou

2

49

Ennis Chen

2

50

HsiaoJung Wei

2

Follow Us