Awards Rankings

Rank

Creative

Points

1

Yuwen Hsu

7

2

Zhihong Wang

7

3

Alice Lin

4

4

Angus Chiang

4

5

Boga Hong

4

6

Casper Ho

4

7

Cyan Weng

4

8

Dora Tsao

4

9

Dorthan Pan

4

10

Giant Kung

4

11

Grace Chien

4

12

Harper Chuang

4

13

Jeffrey Wu

4

14

Lin Zhong

4

15

Ria Chien

4

16

RingeCH Chen

4

17

Shao Shao

4

18

Shaoan Wang

4

19

Tony Yang

4

20

Tung Wang

4

21

Zelda Chuang

4

22

Fan-hao Tseng

3

23

Ji-cheng Luo

3

24

Kuo-ming Tsou

3

25

Pei-ken Tsao

3

26

Stanley Hung

3

27

Szu-yu Chen

3

28

Ting-wei Liao

3

29

Tzu-ning Hsu

3

30

Yi-tzu Chan

3

31

Yu-hsuan Chan

3

32

Cheng li Yen

1

33

ken-tsai lee

1

34

Keng-Ming Liu

1

35

Po-En Wang

1

Follow Us