Awards Rankings

Rank

Creative

Points

1

Harshad Rajadhyaksha

9

2

Kainaz Karmakar

9

3

Sukesh Nayak

9

4

Afshan Shaikh

8

5

Ashok Karkala

8

6

Fritz Gonsalves

8

7

Jayesh Raut

8

8

Ria Jatakia

8

9

Robin Dcruz

8

10

Siddhi Bhopale

8

11

Vanessa Dcunha

8

12

Vinay Pawaskar

8

14

Anupama Ramaswamy

3

15

Robin D'Cruz

3

16

Shashanka Chaturvedi

3

17

Vikram Karla

3

18

Senthil Kumar

2

19

Ananya Khaitan

1

20

Aneek Ray

1

21

Anjory Gor

1

22

Anurag Acharya

1

23

Arjun Mukherjee

1

24

Arushi Kathuria

1

25

Bhavesh Kosambia

1

26

Hayden Scott

1

27

Hemant Sharma

1

28

Jeh Alexander

1

29

Jimmy Nelson

1

30

Joseph George

1

31

Juneston Mathana

1

32

Kevin Menezes

1

33

Mithila Saraf

1

34

Neville Shah

1

35

Pramod Chavan

1

36

Priyank Premkumar

1

37

Raj Kamble

1

38

Ryan Suares

1

39

Sagar Jadhav

1

40

Sandipan Bhattacharyya

1

41

Sourish Mitra

1

42

Subhajit Mukherjee

1

43

Subhajit Mukherjee / Mumbai

1

44

Virendra Saigaonkar

1

45

Yuvraj Bandi

1

Follow Us