Global Rankings

Rank

Creative

Points

2

Hao Wei Tu

33

3

Raintree Chan

24

4

Jan Hsieh

20

5

KEN TSAI LEE DESIGN LAB / Taipei

20

6

ken-tsai lee

20

18

Hall Jiang

6

19

Ryan Liao

6

20

Sunny Chen

6

21

Vera Fang

6

22

Yuzen Lin

6

23

Asking Gee

3

24

Chiunyi Ko

3

25

Corn Chen

3

26

Daniel Jiang

3

27

Hannah Chen

3

28

Hoba Yang

3

29

Hsing-Kai Peng

3

30

Jay Tseng

3

31

JenWei Huang

3

32

Nate Wu

3

33

Nazen Chen

3

34

Reng Tsai

3

35

Ting An Ho

3

36

TuBo Lee

3

37

Wei-An Chen

3

38

William Liu

3

39

Yan-Ting Chen

3

40

Yaode Jn

3

Follow Us