Title

Coal Story

Agency

Ogilvy Beijing / Beijing

Client

Greenpeace

Annual ID

10276N

Category

2010 Interactive: Online Films And Video / Public Service/ Non-Profit - Single

2010 Awards

Total Points: 5

Merit
Points: 5

Credits

Writer

Doug Schiff

Creative Director

Doug Schiff
Yanyan Yang

Production Company

Yu Hong
Jie Li
Aihua Zhang
Xiaodong Fang
Qian Yang
Kun Hou
Lue Gao
Xiandeng Wu
Wenguang Zheng
Yuzhen Sun
Nanbing Deng
Zhen Li

Agency Producer

Doug Schiff
Fei Wang
Yimeng Bai
Lulu Yang
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us