2010 One Show - Interactive

UNIQLO CALENDAR

Agency Projector inc. / Tokyo

Client FAST RETAILING CO., LTD.

Category

Integrated Branding / Integrated Branding Campaign - 360

Annual ID

10297N

2010 Awards

Total Points: 5

Merit

Credits

Art Director

Takashi Kamada

Creative Director

Koichiro Tanaka
Kentaro Katsube

Designer

Takashi Kamada
Yukio Sato

Agency Producer

Gyosei Okada
Nozomu Naito
Yuuri Ogawa
Shinichi Saeki
Shinjiro Ono

Digital Artist/Multimedia

Yukio Sato
Kay-ichi Tozaki

Music & Sound

Tomoyuki Tanaka (FPM / Fantastic Plastic Machine)

Photographer

Takuji Onda
Shinsuke Kamioka
Tsubasa Fujikura
Takuyuki Saito
Kozue Kato

Programmer

Susumu Arai
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us