Advertisement
Title

MAKE TV

Agency

PARTY / Tokyo

Client

Sony Corporation

Annual ID

12194E

Category

2012 Branded Entertainment: Television / Specials or one-time screenings

2012 Awards

Total Points: 15

Silver
Points: 15

Credits

Designer

Etsuko Akiba
Magma
Toshiyuki Yashima

Co-Agency

Ray Konishi
Jun Ogawa
Ichiro Fujita
Yosuke Mamiya
Misato Shimizu
Yoshiharu Tanizawa

Production Company

Yoichiro Kakuta
Masanori Shimizu
Hideya Takita
Sachie Aihara
Maiko Shimada
Chiho Araki
Yasuhisa Osawa
Yosuke Maguchi
Naoki Moriyama

Agency Producer

Satoshi Takahashi
Motoko Shimizu

Digital Artist/Multimedia

Takayuki Watanabe
Seiichi Saito
Motoi Ishibashi
Hiroyuki Hori
Kanta Horio
Tatsuya Motoki
Shojiro Nakaoka

Photographer

Koji Harada
Kiyoshi Nakagawa

Programmer

Hiroshi Sawatari
Hiroyuki Mikami
Hironobu Oda
Seiki Nakayama
Koji Hasegawa
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us