2013 One Show - Advertising

Screen Story

Agency Party / Tokyo

Client Sony

Category

Consumer Television / Over 60 second - Single

Annual ID

13407T

2013 Awards

Total Points: 5

Merit

Credits

Art Director

Naoki Ito

Designer

Miho Ishizuka
Yuki Nemoto
Kazuki Yunoki
Mayo Nakada

Director

Tsugihisa Tanaka

Producer

Satoshi Takahashi
Tomohiro Morishita
Mitsuru Yamamori
Masaaki Sugiyama

Production Company

Geek Pictures
Geek Pictures

Animator

Eiichi Shimoda
Kota Iguchi

Editor

Katsuyuki Hata
Nozomi Ashida
Katsunori Saito
Narihiko Kono
Takeshi Kanda
Mitsuyo Ishigaki
Nozomi Ashida

Music & Sound

Katsuya Yamada
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us