Advertisement
Title

Tissue Animals

Agency

DENTSU / Tokyo

Client

Oji Nepia Co.

Annual ID

140328D

Category

2014 Design: Broadcast and Moving Image / Craft Animation

2014 Awards

Total Points: 15

Silver
Points: 15

Credits

Creative Director

Kazuyoshi Ochi
Hitoshi Sato

Designer

Takanori Saito
Shizuka Masaki
Yuki Endo
Atsushi Horiuchi
Haruka Akatsuka
Kaoru Kikuiri

Illustrator

Sayaka Shiotani

Director

Fuyu Arai

Producer

Yasuhiro Kawasaki
Makoto Takasugi
Mitsuaki Kawashima
Hayato Murata

Production Company

Robot Communications Inc. / Tokyo
ADBRAIN Inc. / TOKYO
Go-suns / Tokyo
Sui / Tokyo
P-CAMP Inc. / TOKYO
ONPa / TOKYO
catchball Inc. / TOKYO
blanc Inc. / TOKYO

Agency Producer

Takuo Ozawa

Animator

Motoki Ohno

Editor

Maho Inamoto

Music & Sound

Mitsuru Sameshima

Photographer

Chiyoe Sugita
Masahiro Shintani

Sound Designer

Yoshiaki Tokunaga

Creative Team

Takenori Higashimoto
Tomoya Yoshimura
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us