2014 One Show - Interactive

Sound of Honda / Ayrton Senna 1989

Agency DENTSU / Tokyo

Client Honda

Category

Data and Human Experience / Online Data Visualization & Info Graphics

Annual ID

140323N

2014 Awards

Total Points: 25

Gold

Credits

Art Director

Yu Orai

Creative Director

Kaoru Sugano

Designer

Takato Kanehara
Kotaro Yamaguchi

Production Company

Rhizomatiks Co., Ltd. / Tokyo
Qosmo Inc. / Tokyo
METAPHOR Inc. / Tokyo
fuzz, Inc. / Tokyo
MARK.inc / Tokyo
Shipoo Inc. / Tokyo
Dentsu Creative X Inc. / Tokyo

Agency Producer

Takao Kaburaki
Takuma Sato
Sungwon Kim
Takashi Hirano

Creative Technologist

Kaoru Sugano
Kyoko Yonezawa
Naoya Miura

Digital Artist/Multimedia

Daito Manabe

Editor

Sakura Seya
Tomohiro Endo

Music & Sound

Mitsuru Tajika
Masaaki Azuma
Masaru Takahashi
Erito Ayaki

Photographer

Senzo Ueno

Programmer

satoru higa
Ichitaro Masuda
Yosuke Seki
Nao Tokui
Toru Urakawa
Takanori Yoshimura

Sound Designer

Tomoyuki Kawamura

Creative Team

Misa Ueda
Masafumi Fujioka
Ryoko Toyama
Kenya Miyashita
Hinako Hirata
Yo Yuzaki
Haruhiko Ishikawa
Hiroki Kunieda
Tatsushi Asaga
Tetsuro Hirano
Yosuke Kai
Ko Sato
Toshiyuki Ichihara
Atsushi Terajima
Hidenori Chiba
Kunio Tamada
Tomoaki Yanagisawa
Muryo Honma
Hiroyuki Hori
Tatsuya Yamamoto
Daisuke Shigihara
Kentaro Yasui
Tatsuya Tsunoda
Jun Imamiya
Ken Imamura
Akihiro Mikawa
Hiroaki Sawato
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us