Advertisement
Title

Tissue Animals

Agency

DENTSU / Tokyo

Client

Oji Nepia Co.

Annual ID

140335E

Category

2014 Branded Entertainment: Craft / Technique / Best Animation

2014 Awards

Total Points: 5

Merit
Points: 5

Credits

Executive Creative Director

Hitoshi Sato

Creative Director

Kazuyoshi Ochi

Designer

Takanori Saito
Shizuka Masaki
Yuki Endo
Atsushi Horiuchi
Haruka Akatsuka
Kaoru Kikuiri

Illustrator

Sayaka Shiotani

Director

Fuyu Arai

Producer

Yasuhiro Kawasaki
Makoto Takasugi
Mitsuaki Kawashima

Production Company

Robot Communications Inc. / Tokyo
ADBRAIN Inc. / TOKYO
ADBRAIN Inc. / TOKYO
Go-suns / Tokyo
Sui / Tokyo
P-CAMP Inc. / TOKYO
ONPa / TOKYO
catchball Inc. / TOKYO
blanc Inc. / TOKYO

Agency Producer

Takuo Ozawa
Norihiko Aida

Editor

Maho Inamoto

Music & Sound

Mitsuru Sameshima

Photographer

Chiyoe Sugita
Masahiro Shintani

Sound Designer

Yoshiaki Tokunaga

Technical Producer

Hayato Murata

Creative Team

Takenori Higashimoto
Tomoya Yoshimura
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us