Title

Toyota FV2 / Concept Car & Interactive Exhibition

Agency

PARTY / Tokyo

Client

Toyota Marketing Japan Corporation

Annual ID

141017P

Category

2014 Intellectual Property: Intellectual Property & Products / Integrated Digital & Physical Products

2014 Awards

Total Points: 15

Silver
Points: 15

Credits

Art Director

Masanori Sakamoto

Writer

Noriaki Onoe

Creative Director

Qanta Shimizu
Hiroki Nakamura

Designer

Nobuaki Izumi
Saeka Shoda
Takeshi Doi
Luis Paolino
Tsuyoshi Takagawa
Hajime Baba
Hiroaki Nishimura

Director

Takumi Koyama

Production Company

DELTRO INC. / Tokyo
SHIROGUMI / Tokyo
TidalWave / Tokyo
Gen / Tokyo
TASKO / Tokyo
Aircord / Tokyo
Dentsu Inc. / Tokyo
Q co.,ltd. / Tokyo
Other / Tokyo

Music & Sound

Tadayuki Ito

Sound Designer

Tadayuki Ito

Creative Team

Keisuke Terashima
Ken Murayama
Shogo Yano
Jun Tanaka
Tatsuhiko Akutsu
Kazuhide Takeshita
Yoshiaki Kawazu
Kazuhisa Maruyama
Shigeru Saitoh
Yuuka Akaishi
Yuki Akagi
Joe Berry
Dylan Sowell
Baptiste Marien
Mariana Faria
Kei Matsumoto
Takayuki Ueki
Tatsuya Hayasaki
Leona Yonemoto
Takumi Yamaguchi
Tetsuji Hayakawa
Motoharu Sawada
Shingo Hirata
Kazuhiko Ueda
Ryoko Yamakawa
Steve Rodriguez
Visionary Vanguard N/a
LOKI inc. N/A
Hiromasa Inoue
Masayo Ono
Toshiyuki Hashimoto
Masahito Uchino
Maki Hitomi
Minebea Co., Ltd. N/A
Masa Kimura
Tamio Hayashi
Keita Ichiba
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us