2014 One Show - Intellectual Property

OMOTE 3D SHASHIN KAN

Agency PARTY / Tokyo

Client IJET

Category

Intellectual Property & Products / Software, Services, Programs & Platforms

Annual ID

141019P

2014 Awards

Total Points: 10

Bronze

Credits

Creative Director

Naoki Ito
Qanta Shimizu

Designer

Miho Ishizuka
Chihiro Konno

Production Company

rhizomatiks / Tokyo
Engine Films / Tokyo
Yukai / Tokyo

Photographer

Masanori Ikeda

Creative Team

Daisuke Nakamura
Seiichi Saito
Motoi Ishibashi
Rumiko Nango
HIroshi Jingu
Hideyuki Chihara
Keita Furusawa
Keita Ichiba
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us