2015 One Show - Branded Entertainment

FUTURE TICKET

Agency DENTSU INC. / Tokyo

Client JAPAN SPORT COUNCIL

Category

Gaming, Music & Mobile / Branded Mobile

Annual ID

150320A

2015 Awards

Total Points: 5

Merit

Credits

Writer

Kana Koyama

Executive Creative Director

Yuya Furukawa

Director

Takashi Tomohisa

Producer

Kohei Ai
Naoto Yamada
Hidenori Chiba
takahiko kajima

Production Company

DENTSU TEC INC. / Tokyo
Rhizomatiks / Tokyo
minsak / Tokyo
MOUNTPOSITION / Tokyo
tymote / Tokyo
P.I.C.S. Co., Ltd. / Tokyo
P.I.C.S. management / Tokyo

Agency Producer

Hikaru Ikeuchi

Creative Technologist

Kaoru Sugano

Photographer

Muryo Honma

Product Manager

Yoshie Nishikawa

Programmer

Daito Manabe
Yuya Hanai
kentaro mito
minoru sako
Hajime Sasaki
Shunsuke Shiino

Sound Designer

Ayako Taniguchi

Creative Team

Hitoshi Morita
Takcom -
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us