2015 One Show - Intellectual Property

Eye Play the Piano

Agency HAKUHODO KETTLE / Tokyo + AID-DCC Inc. / Tokyo + Invisible Designs Lab. / Fukuoka + TOKYO /TAIYOKIKAKU co.,ltg / Tokyo

Client The University of Tsukuba's Special Needs Schools

Category

Intellectual Property & Products / Software, Services, Programs & Platforms

Annual ID

150497A

2015 Awards

Total Points: 25

Gold

Credits

Creative Director

Shota Hatanaka

Designer

Yuri Morimoto

Director

Kazuma Kitada

Producer

Keitaro Kamijo
Toshiyuki Takei
Takashi Uno
Ryo Muramatsu

Production Company

AID-DCC Inc. / Tokyo
Invisible Designs Lab. / Fukuoka
TOKYO /TAIYOKIKAKU co.,ltg / Tokyo
TAIYO KIKAKU / Tokyo
P-point / Tokyo
FOVE / Tokyo
Blue Bayou / Tokyo
cultrange / Tokyo
OFFICE HARA / Tokyo

Digital Artist/Multimedia

Takayuki Kitai

Editor

Keiichi Nakajima
Yoshitaka Honda

Product Manager

Rintaro Kozasa
Tomoya Tajima
Miwa Onishi

Programmer

Yoshiaki Kajiyashiki

Sound Designer

Takami Yuasa

Technical Producer

Masashi Ohashi
Kenjiro Matsuo

Creative Team

Masaru Kinoshita
Kentaro Muraishi
Shingo Ikeura
Keiichi Tomita
Ryosuke Toyama
Koki Kurihara
Chizumi Hasegawa
Rina Nakamura
Yuka Kojima
Lochiainn Wilson
Bakui Chou
Kota Numajiri
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us