Title

News Anchor with the Back to Audience

Agency

Tian Yu Kong Advertising Agency / Shanghai

Client

Shanghai QingCongquan Training Center

Annual ID

DE16216M

Category

2016 Design: Non-Profit - Broadcast & Moving Image / Broadcast & Moving Image

2016 Awards

Total Points: 5

Merit
Points: 5

Credits

Chief Creative Officer

Forest Young

Executive Creative Director

Forest Young

Creative Director

Haibo Huang
Frank Fan

Designer

Junkai Zhang
Ying Xiao

Director

Koko Huang

Production Company

Shine Works. / Shanghai

Photographer

Yoko Zha
Xiaoyuan Zhang

Creative Team

Alex Wan
Chen Xiao
Ran Bu
Wen Bo
Yuanqing Wang
Li Huang

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us