Advertisement
Title

Green Name

Agency

Dentsu Inc. / Tokyo

Client

Kirin

Annual ID

IN16034B

Category

2016 Interactive: Craft - Animation / Motion Graphics / Animation / Motion Graphics

2016 Awards

Total Points: 10

Bronze
Points: 10

Credits

Art Director

Kentaro Sagara

Writer

Noriaki Onoe

Designer

Yuri Morimoto

Illustrator

Eri Hosaka

Producer

Atsuko Okada
Yohei Mori
Shinichiro Sakai
Yoko Baba

Production Company

Dentsu tec / Tokyo
Caviar / Tokyo
Adbrain / Tokyo
AID-DCC / Tokyo
Mount Position / Tokyo
minsak / Tokyo
puzzle / Tokyo
amana / Tokyo

Agency Producer

Yu Nishimuta
Naoto Yamada
Daisuke Baba
Keiichi Yano
Haruka Manago
Kyoko Hario
Yusuke Matsuo

Animator

Masanobu Hiraoka
Ai Sakai
Kyu Shibayama
Yukie Nakauchi
HU Yuanyuan
Haruka Suzuki
Tetsuya Tatamitani
Ryo Okawara
Saki Muramoto
Ryoji Yamada
Minori Yamada

Content Strategist

Yosuke Mamiya

Creative Technologist

Daisuke Nakamura

Digital Agency

PARTY / Tokyo

Editor

Tomohiko Okutsu

Music & Sound

Shuta Hasunuma
Mutsumi Hamano

Photographer

Aya Iwamoto
Ayao Yamazaki

Product Manager

Ayane Haizuka
Tomoka Morita
Marina Suzuki
Ayaka Tokumoto
Shougo Hiroki
Yusuke Yasojima
Yo Osuge

Programmer

minoru sako
Tatsuhisa Ishikawa
Hajime Sasaki
Yuya Nishioka
Shunsuke Shiino

Social Media Manager

Satoshi Shinjin
Kubo Takanori

Typographer

Keigo Ogino
Shumpei Watanabe
Risa Usuba
Megumi Shibata
Mai Ishikawa
Manabu Sasaki

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us