2016 One Show - Branded Entertainment

High School Girl?

Agency SHISEIDO CO., LTD. / Tokyo + SHISEIDO JAPAN CO., LTD. / Tokyo + WATTS OF TOKYO INC. / Tokyo

Client Shiseido

Category

Consumer - Online / Short Form Videos

Annual ID

BE16008G

2016 Awards

Total Points: 25

Gold

Credits

Writer

Akira Shima

Creative Director

Masato Kosukegawa

Director

Show Yanagisawa

Producer

Koichiro Senda
Koichi Hanyu
Aya Usui
Momoko Kimura
Tomoaki Yamura
Yoshito Imai
Masahiro Kijima

Production Company

WATTS OF TOKYO INC. / Tokyo
THE DIRECTORS GUILD / Tokyo
MILD inc. / Tokyo
WAX / Tokyo
MOLIcule moco / Kanagawa
GRANDFUNK INC. / Tokyo
DEFENSE / Tokyo
SPEC / Tokyo

Design Firm

SHISEIDO CO., LTD. / Tokyo

Editor

Shiho Etori
Kenichi Sasaki

Music & Sound

Kazuyoshi Tonami
SPANOVA feat. Makura Izumi & itto

PR / Marketing

SHISEIDO JAPAN CO., LTD. / Tokyo

Creative Team

Ai Nieda
Mikiya Fujioka
Nobuko Yamada
Yoshiyuki Takahashi
Jun Nakamura
Joji Taniguchi
Tomomi Shibusawa
Yuki Nishimori
Sachiko Hayashi
Hidenori Tsumoto
Kenji Nishina
Koun Noh
Wataru Shimo
Jin Ohashi
Masami Noguchi
Yukiko Kuribayashi

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us