Advertisement
Title

DALI-NOH: Dali back from the beyond

Agency

DENTSU INC. / Tokyo + Dentsu Live Inc. / Tokyo + Rhizomatiks / Tokyo + DAISHIN SEIKI / Saitama

Client

Salvador Dali exhibition

Annual ID

OS_DE17217M

Category

2017 Design: Immersive / Environmental / Indoor Spaces

2017 Awards

Total Points: 5

Merit
Points: 5

Credits

Creative Director

Shiro Murakami

Designer

Yumiko Biwa

Producer

Shunsuke Omachi
Ayako Watanabe
Kimihiko Yamashita
Tetsuya Hashimoto
Kenji Aritomo

Production Company

TESSENKAI / Tokyo
TYO Inc. / Tokyo
Pyramid Film Inc. / Tokyo

Agency Producer

Keita Yoneyama

Composer

Kanji Shimizu

Design Firm

rhizomatiks / Tokyo
DAISHIN SEIKI / Saitama

Digital Artist / Multimedia

Masashi Yasunaga
Kunihiko Kayama
Tatsuya Ishii

Editor

Kohei Sanada
Yuki Tsujimoto

Music & Sound

Kanji Shimizu
Hiroyuki Matsuda
Hiromi Koga
Kazuyuki Haraoka
Takao Nishimura
Kengo Tanimoto
Takayasu Ando

Typographer

Kisyuu

Creative Team

Masao Takebayashi
Shinichiro Sekiguchi
Yoshiki Horie
Kyohei Kanagawa

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us