Title

2017 Guangzhou Image Triennial

Agency

another design / Guangzhou

Client

Guangdong Museum of Art

Annual ID

OS_DE18079M

Category

2018 Design: Branding / Identity System

2018 Awards

Total Points: 2

Merit
Points: 2

Credits

Art Director

Liu Zhao
Zhan Huode

Creative Director

Liu Zhao
Zhan Huode

Designer

Liu Zhao
Zhan Huode
Zhou Lixian
Zhu Jinghong
Li lexuan

Design Firm

another design / Guangzhou

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us