Title

HOTEL HIGHWAY

Agency

HAKUHODO KETTLE / Tokyo + HAKUHODO / Tokyo

Client

Two inc

Annual ID

OS_DE18175M

Category

2018 Design: Experiential / Environmental / Outdoor Spaces

2018 Awards

Total Points: 2

Merit
Points: 2

Credits

Art Director

Yuhei Ito

Creative Director

Shota Hatanaka

Designer

Misato Saito

Director

Yohei Osabe

Producer

Nobutoshi Kawashima
Toshiyuki Takei
Shinya Masuda

Production Company

HAKUHODO i-studio / Tokyo
TAIYOKIKAKU co.,ltd/TOKYO / Tokyo
TOW Co.,Ltd. / Tokyo
DIRECTORS GUILD / Tokyo

Cinematographer

Hideyuki Hashimoto

Design Firm

SESAME Inc. / Tokyo

Editor

Jyunya Otsuka
Rintaro Kozasa

Lighting Design

Masao Ibaraki

Music & Sound

Daisuke Jo

PR / Marketing

Material Inc. / Tokyo

Programmer

Dovanda Dimmo
Tomonori Nomura
Toshiya Suzuki

User Interface Designer

Shoma Shoji

Creative Team

Kentaro Muraishi
Wataru Seki
Toshihide Sakai
Atsumasa Kachi
Atsumi Yamazaki
Noriko Sato
Jyutaro Mochizuki
Rintaroh Matsuyama

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us