2018 One Show - Moving Image Craft

OBSESSION FOR SMOOTHNESS

Agency SIX INC / Tokyo + SPA-HAKUHODO CO., LTD / Tokyo

Client DOUBLE A

Category

Craft - Innovation in Moving Image Craft / Visual

Annual ID

OS_MI18051S

2018 Awards

Total Points: 15

Silver

Credits

Art Director

Kentaro Harano

Executive Creative Director

Takeshi Nozoe

Creative Director

Jin Saito

Producer

Shoko Akutagawa
Keisuke Mizusako
Masahiro Kawaguchi

Production Company

AOI Pro. Inc. / Tokyo

Agency Producer

Yuki Sudo

Cinematographer

Makoto Okuguchi

Creative Technologist

Rhizomatiks Research Rhizomatiks Research
Daito Manabe
Motoi Ishibashi
satoshi horii
Yusuke Tomoto
Shintaro Kamijo
Sadam Fujioka
Youichi Sakamoto
Toshitaka Mochizuki
Yuta Asai
Saki Ishikawa
Kyohei Mouri
Setsuya Kurotaki
Hidenori Chiba
Ichiro Mishima

Digital Artist / Multimedia

Shusuke Kakuuchi

Editor

Takeaki Harada

Lighting Design

Takeshi Tomasu

PR / Marketing

Rhizomatiks Research / Tokyo

Product Manager

Tomohiro Umeyama

Technical Producer

Hidenori Chiba

Creative Team

mikiko
Elevenplay
Sadakazu Kato

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us