2019 One Show - Design

2018 LIANZHOU FOTO

Agency another design / Guangzhou

Client LIANZHOU FOTO Organizing Committee

Category

Branding / Identity System

Annual ID

OS_DE19093M

2019 Awards

Merit

Credits

Creative Director

Liu Zhao
Zhan Huode

Designer

Zhu Jinghong
Zhou Lixian

Design Firm

another design / Guangzhou

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us