The One Show

The One Show is the world's most prestigious award show in advertising and design. For over 50 years, the Gold Pencil has been regarded as one of the top prizes in the creative industry. The One Show has a rich legacy of honoring some of the most groundbreaking ideas, created by some of the most remarkable minds in creativity.

2020 One Show - Design

Mori Building Brand movie DESIGNING TOKYO

Agency Dentsu Inc. / Tokyo + Dentsu Creative X Inc. / Tokyo

Client Mori Building Co., Ltd.

Category

Moving Image / Single

Annual ID

OS_DE20_039G

2020 Awards

Total Points: 25

Credits

Agency

Dentsu Inc. / Tokyo

PR / Marketing Agency

Platinum, Inc. / TOKYO

Production Company

Dentsu Creative Force Inc. / Tokyo
Dentsu Creative X Inc. / Tokyo

Music / Sound Production Company

AIIN CO., LTD / Tokyo

Post Production Company

JITTO INC. / Tokyo
MARK inc. / Tokyo
OMNIBUS JAPAN Inc. / Tokyo
L'espase Vision / Tokyo

Art Director

Ryosuke Miyashita

Composer

mabanua -

Creative Director

Kaoru Sugano

Director

Sojiro Kamatani

Director of Photography

Senzo Ueno
Yuta Echigo

Executive Creative Director

Yuya Furukawa

Interior Designer

Yuichi Ishida

Lighting Designer

Keisuke Ikeda
Masachio Nishida

Music Supervisor

Katsuya Yamada

Photo Editor

Ryosuke Harashima

Social Media Manager

Shunsuke Kagoshima

Sound Designer

Akihito Narita

Creative Team

Muneyuki Fujimoto
Kazuyoshi Ochi
Ryosuke Sone
Mayumi Yamaguchi
Ryotaro Omori
Yasuhiro Takehisa
Tomoko Sato
Nao Yoshida
Hiroyuki Nakamura
Shinji Tsuchiya
Tokihiko Tsukamoto
Naoki Takano
Satoru Tokoi
Yoshifumi Sadahara
Munetsune Inudo
Hiyoshi Mamada
Aritsune Kawamura
Benjamin Conkey
Fumihiro Kanda
Hiroshi Kondo
Fumihiko Kamemura
Yasuhiko Kani
Masayuki Sato
Kengo Kakudate

Account Team

Kazunari Kondo
Azuma Ishikawa
Kumiko Midorikawa
Kenichi Sato
Reona Obinata

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us