Portfolio

Yu-Ching Chiu

National Taipei University of Education (NTUE )

 

Twitter

Yu-Ching Chiu

Winning Work

SHIU SHIU! School: National Taipei University of Education (NTUE ) / Taipei City Client: National Taipei University of Education (NTUE) Category: Product Design / Durable Goods Year: 2020
The Sauce Inkstone School: National Taipei University of Education (NTUE ) / Taipei City Client: National Taipei University of Education (NTUE) Category: Product Design / Durable Goods Year: 2020

Follow Us