Title

HiStar

School

Dalian Minzu University BiBoBox Studio / Dalian + Dalian University of Technology / Dalian

Client

BiBoBox Studio

Annual ID

ADC_S-DIG17012G

Category

2017 ADC Student - Digital: Apps / Games / Entertainment - Single

2017 Awards

Total Points: 25

Gold Cube
Points: 25

Credits

College / University

Dalian Minzu University BiBoBox Studio / Dalian, Liaoning, China
Dalian University of Technology / Dalian

Professor / Instructor

Yifeng Fan
Xiaofang Li

Creative Team

Bo Liu
Yucheng Wang
Qiao Wang
Qingwei Zhou
Yilin You
Share To

 

 

 

 

Follow Us