2017 One Show - Design

PERSONAL INNOVATION ACT

Agency SIX INC. / TOKYO + HAKUHODO INC. / TOKYO

Client SOFTBANK CORP.

Category

Digital / Utility Design - Single

Annual ID

OS_DE17209M

2017 Awards

Total Points: 5

Merit

Credits

Art Director

Masaki Horii

Executive Creative Director

Takeshi Nozoe

Creative Director

Keiichi Motoyama

Designer

Yurie Oka

Producer

Hisaya Katoh
Kazuki Sato
Keiichi Kinpara

Production Company

AOI Pro. Inc. / Tokyo
HAKUHODO i-studio Inc. / TOKYO
Qtec.inc / Tokyo
Otoco / Tokyo
Aircord / Tokyo
Magenta Wall Design / Tokyo
BABEL LABEL / Tokyo

Agency Producer

Genjyun Kang
Takashi Kusumi
Takayoshi Terui
Koichi Furuya
Genta Muto

Cinematographer

Ryo Ishida

Content Strategist

Tomohiro Oota

Digital Artist / Multimedia

Akira Osabe
Jacky/takuya Yokoyama
Norichika Kuroda
Masahiro Ishiyama
Hiromine Tanaka

Editor

Hayato Kai
Katsunori Ota

Lighting Design

Keisuke Kamiyama

Music & Sound

Shotaro Tsurumaru

PR / Marketing

Material / Tokyo

Product Architect

Naoyuki Hashimoto
Naoki Yamada
Rina Maehara
Shingo Sato

Product Manager

Shinsuke Yasueda
Hisato Yamada

Programmer

Shinya Natsumi
Osamu Iwasaki
Hisaki Ito
Tomohiro Akagawa
Seiya Nakano
Miki Nomura
Yoshihito Nakanishi
Hiroki Yamada

Technical Producer

Toshiyuki Hashimoto

Creative Team

Hitoshi Sakamoto
Koichi Kosugi
Yuta Okuyama
Yu Kato
Ryoji Takahashi
Kazuhiko Kawashita
Yota Akiyama
So Aosaki
Sota Haga
Naoya Morisako

Tags

Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us